معرفی

دانشکده کشاورزی در سال 1361 طی حکمی از طرف ستاد انقلاب فرهنگی توسط آقای دکتر تیمور توکلی تأسیس گردید. ادامه

جدیدترین اخبار

گروه‌های آموزشی
اعضای هیأت علمی
دانش‌آموختگان
دانشجویان

پذیرش دانشجو (دکتری و کارشناسی ارشد)

پذیرش از طریق آزمون ورودی وزارت علوم

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی)

پذیرش از طریق آزمون ورودی علوم پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه پزشکی کارشناسی‌ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل)

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز)

پذیرش یادگیری الکترونیکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

پذیرش متقاضیان رشته‌های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط ابلاغی وزارت علوم

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به‌تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

پذیرش از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه

پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه

پذیرش متقاضیان دکتری پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه‌ها

مشاهده فهرست کامل آزمایشگاه‌ها...

توضیح متنی از آزمایشگاه ها

 • ریز ازدیادی درختان میوه
 • فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 • فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی و دارویی
 • آزمایشگاه حیوانات و طیور شماره 1
 • آزمایشگاه حیوانات و طیور شماره 2
 • آزمایشگاه حیوانات و طیور شماره 3
 • آزمایشگاه حیوانات و طیور شماره 4
 • آزمایشگاه حیوانات و طیور شماره 5
 • آزمایشگاه حیوانات و طیور شماره 7
 • آزمایشگاه خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی
 • آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری و کنترل خودکار
 • مرکز تحقیقات بیو انرژی
 • آزمایشگاه مکانیک خاک
 • آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری غیر قابل انفجار
 • كارگاه ساخت و تولید
 • فیزیولوژی و سم شناسی
 • مورفولوژی و زیست شناسی
 • زیست شناسی مولکولی
 • آزمایشگاه شماره 3

دوره‌های تحصیلی

Shape