En
 • دکتری (1391)

  مهندسی کشاورزی، توسعه کشاورزی

  دانشگاه تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1385)

  مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

  دانشگاه تهران، ایران

 • کارشناسی (1380)

  آمار

  دانشگاه علامه طباطبایی،

 • توسعه روستایی و کشاورزی پایدار ؛ برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای؛ توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر ؛ رفتارهای زیست محیط‌گرایانه

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  ترویج کشاورزی

 • MS.c.

  طراحی و تدوین برنامه های ترویجی

 • MS.c.

  مبانی توسعه و عمران روستائی

 • کارشناسی ارشد
  قربان نژاد, مهناز (1396)
  بررسي عوامل مؤثر بر قصد پذيرش فناوري¬هاي انرژي¬هاي تجديدپذير توسط كشاورزان در شهرستان لارستان، ايران.
 • کارشناسی ارشد
  اميري كچمي, سميه (1395)
 • نماینده گروه ترویج و آموزش کشاورزی
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است