افراد


 

 • علی اکبر آقاکوچک
 • جانشین رئیس در هیات ممیزه
 • 3106
 • راضیه پیرعلی
 • کارشناس مسئول دبیرخانه گزینش کارکنان
 • 2018
 • اردشیر جعفری
 • راننده رئیس دانشگاه
 • فاطمه جعفری
 • کارشناس مسئول دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان
 • 3049
 • میرحسن جعفری
 • مسئول دفتر دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی
 • 3295
 • جواد رجبی مقدسی
 • کارشناس مسئول دبیرخانه شورا و هیئت رئیسه
 • 2006
 • مرتضی سوری
 • سرپرست دبیرخانه هیئت امناء
 • 4051
 • سولماز شایقان
 • کارشناس مسئول کمیسون دائمی هیئت امناء
 • 4136
 • حبیب شریفلو
 • مسئول دفتر رئیس دانشگاه
 • 2005
 • حسن علی صالحی
 • مسئول پذیرایی هیات رئیسه
 • ربابه فراهانی
 • مسئول هیئت ممیزه
 • 3106
 • زینب هادوی
 • کارشناس مسئول رایانه حوزه ریاست
 • 4182