ارتباط با ما


 

آدرس


اتوبان تهران - كرج، كيلومتر 17، بعد از پيكان‌شهر، بلوار پژوهش، دانشكده كشاورزی
14115-336

تلفن


44580500

دورنگار


44196524

ایمیل


dean-gri@modares.ac.ir

وب سایت


agr.modares.ac.ir