• صنایع غذایی
  مدیر گروه
  دکتر حسن احمدی گاولیقی

آمار و اطلاعات

گروه علوم ومهندسی صنایع غذایی به عنوان یکی از شاخه های رشته مهندسی کشاورزی ازسال 1363 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تأسیس و در 10 سال اخیر تعداد160 نفر فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد32 نفر فارغ التحصیل دوره دکتری داشته است.
همچنین در حال حاضر تعداد 26 نفردر مقطع دکتری و تعداد 22 نفر در مقطع کارشناسی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل هستند.
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس تاکنون تنها در گرایش فناوری مواد غذایی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری داشته است.
دانش آموختگان این گروه در زمینه¬های مختلف زیر آموزش دیده و قادر خواهند بود در بخش های مختلف صنایع غذایی کشور مشغول به کار، پژوهش و یا تدریس شوند.

 • بررسی و تحقیق در زمینه های علوم پایه مرتبط با علوم غذایی مانند: میکروبیولوژی غذایی، شیمی مواد غذایی ، بیوشیمی مواد غذایی و بیوتکنولوژی
 • فرآیند های مختلف در نگهداری، تبدیل و فرمولاسیون مواد غذایی
 • استفاده بهینه از مواد اولیه کشاورزی و دامی وکاهش ضایعات در تبدیل محصولات کشاورزی
 • تولید محصولات تخمیری
 • بررسی و تحقیق در خصوص بسته بندی محصولات غذایی مختلف و افزایش قابلیت نگهداری و ماندرگای آن‌ها
 • بررسی و تحقیق در زمینه های افزایش کیفیت مواد غذایی و محصولات غذایی وسلامت آن در ارتباط با مصرف کننده و..

اخبار

access deny [1368]