• ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
    مدیر گروه
    دکتر احمد معینی

آمار و اطلاعات

گروه اصلاح نباتات

پیام مدیر گروه

"اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی " با دارا بودن ماهیتی فرارشته‌ای و تمركز بر اصلاح گیاهان زراعی، باغی، مرتعی و دارویی از جنبه‌های مختلف بیومتری، مقاومت برای تنش‌های زیستی و غیر زیستی، کشت سلول، بافت و اندام گیاهی، سیتوژنتیک کلاسیک و مولکولی، مارکر‌های مولکولی و مهندسی ژنتیک (تولید پروتئین‌های نوترکیب، متابولیت‌های ثانویه، تنش‌های زیستی و غیر زیستی) را فراهم می‌آورد. فلسفه تحقیقات در این گروه، بنیادی و کاربردی باهدف تجاری‌سازی یافته‌های مستخرج است. هدف تحصیلات تکمیلی در دو رشته تحصیلی اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، شکوفایی و تربیت دانش‌آموختگانی با توانمندی‌های پژوهشی و تدریس است.

تاریخچه

این گروه، در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1365 تأسیس شد و در حال حاضر هفت عضو هیأت‌علمی دارد که از فارغ‌التحصیلان معتبرترین دانشگاه‌های خارج و داخل کشور می‌باشند. این گروه در ابتدا در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته اصلاح نباتات فعالیت خود را شروع کرده و سپس در سال 1380 در مقطع دکتری این رشته فعالیت‌های علمی را توسعه داده است. از طرفی دیگر، در سال 1385 رشته بیوتکنولوژی را نیز در مقطع کارشناسی‌ارشد به تصویب رساند. این گروه تاکنون (6/2/93) قریب به 153 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد و 29 دانش‌آموخته دکتری در اصلاح نباتات و 38 دانش‌آموخته در کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی داشته است. در حال حاضر برنامه توسعه گرایش‌های تحصیلی، تأسیس رشته‌های جدید و جذب هیأت‌علمی متناسب با گرایش‌های علمی متنوع در دستور کارگروه قرار دارد.

اخبار

access deny [1368]