کتابخانه دانشکده کشاورزی در سال 1361 افتتاح گردید و تاکنون در حال انجام خدمت می‌باشد
در سال 1388 مرکز کامپیوتر کتابخانه با ظرفیت 45 کامپیوتر افتتاح و آماده خدمت گردید.

کتابخانه دانشکده کشاورزی  
پایان‌نامه 1576
کتب لاتین 6165
کتب فارسی 7734
مجلات خارجی 125
مجلات فارسی 416
CD 315

ارتباط با ما
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انساني، طبقه سوم، اداره پژوهش
  • صندوق پستي : 139-14115
  • تلفن: 82883602
  • دورنگار:82883617