رویدادها

137 1401/04/08

چاپ کتاب پیشرفت های انرژی خورشیدی در کشاورزی و سیستم های تولید غذا به همت عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی

کتاب "پیشرفت های انرژی خورشیدی در کشاورزی و سیستمهای تولید غذا " از سوی دکتر گرجیان عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تألیف و منتشرشد.

24 1401/04/07

درگذشت استاد پیشکسوت حوزه ی علوم و مهندسی صنایع غذایی

دکتر نوردهر رکنی استاد پیشکسوت علوم و مهندسی صنایع غذایی (استاد دانشگاه تهران) درگذشت.

66 1401/03/30

برگزاری نشست صمیمانه دانشجویان با هیأت رئیسه دانشکده کشاورزی

نشست صمیمانه دانشجویان دانشکده کشاورزی با هیأت رئیسه 23 خرداد برگزار شد.

52 1401/03/30

برگزاری جلسه مشترک مسئولین دانشکده کشاورزی و شهرداری منطقه 22

جلسه مشترک مسئولین دانشکده کشاورزی و شهرداری منطقه 22 تهران یکشنبه 29 خرداد برگزار شد.

47 1401/03/30

جلسه شورای اداری دانشکده کشاورزی در خردادماه سال جاری برگزار شد

جلسه شورای اداری دانشکده کشاورزی با هدف بررسی سیاست ها و برنامه های جدید اقتصادی این دانشکده برگزار شد.

91 1401/03/30

برگزاری کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی 12 و 13 شهریور 1401 به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

77 1401/03/23

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه کرامت در دانشکده کشاورزی

به مناسبت دهه کرامت مسابقات ورزشی در رشته های مختلف در دو بخش آقایان و خانم ها روز شنبه 21 خرداد 1401 در دانشکده کشاورزی برگزار شد.

63 1401/03/23

برگزاری همایش پیاده روی همگانی

همایش پیاده روی همگانی کارکنان و دانشجویان دانشکده کشاورزی برگزار شد.

ادامه اخبار...