معرفی


 

مدیریت همكاری‏‌های آموزشی و آزمون دانشگاه تربیت مدرس در راستای سیاست‏‌های كلی دانشگاه و زیر نظر معاونت آموزشی عهده ‏دار برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های پذیرش دانشجو از طریق آزمون وغیر آزمون (استعداد درخشان ،انتقال خارج به داخل، ... ) در دوره‌های دكتری تخصصی (Ph.D.) و آزمون‌های زبان عمومی و برخی از دوره‌‏های خاص در مقطع كارشناسی‌ارشد می‌‏باشد. فراهم نمودن تمهیدات لازم برای توسعه همكاری‏‌های آموزشی با سایر دانشگاه‏‌های كشور و موسسات اجرایی از طریق عقد قرارداد ازفعالیت‌های دیگر این مدیریت می‌باشد.

امور قراردادهای آموزشی:
امور مختلفی از جمله انعقاد قراردادهای آموزشی و بررسی و تدوین تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های همکاری که تماماً یا قسمتی از آن مرتبط با امور آموزشی دانشگاه است در این بخش انجام می‌شود. همچنین پیگیری امور مالی مربوط به این نوع قراردادها و امور مربوط به قراردادهای دوره‏‌های مشترک، دوره‏‌های ویژه مربیان و دانشجویان انتقالی از دانشگاه‌های خارج از کشور نیز در اینجا انجام می‌پذیرد.

  1. تهیه و تدوین و مبادله قراردادهای آموزشی جهت دانشجویان پذیرفته شده در سهمیه‏‌های بورس و مربیان.
  2. نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای آموزشی و هماهنگی با ادارات آموزش کل جهت ثبت‌نام، ادامه تحصیل و فراغت از تحصیل دانشجویان بورسیه و مربیان.
  3. پیگیری دریافت اقساط و اخذ اسناد واریزی قراردادها و ارائه گزارش‌های مربوط.
  4. کارشناسی متن تفاهم‌نامه‌‏ها و موافقت‌نامه‏‌های آموزشی.
  5. انجام امور مقدماتی و تهیه، تدوین و مبادله قرارداد دوره‏‌های مشترک دکتری و کارشناسی‌ارشد.
  6. ارائه مشاوره و نظر تخصصی درخصوص امور قراردادها و تفاهم‌نامه‌‏ها و سایر امور دانشجویان بورسیه و مربی.