واحد آزمون‌ها


 

فعالیت‌های اصلی واحد آزمون‌ها به زیر بخش‏‌های عمده زیر تقسیم می‌شود:

 1. برگزاری آزمون‌های اختصاصی دانشگاه
  با مجوز معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون‏‏‌های دکتری تخصصی تا سال 1389 و آزمون‏‌های کارشناسی‏‌ارشد مجازی تا نیمسال دوم 92-93 به صورت اختصاصی و کامل توسط دانشگاه برگزار می‌شد.
 2. برگزاری آزمون سراسری متمرکز کارشناسی ارشد
  آزمون‏‌های ورودی کارشناسی‌ارشد دانشگاه در رشته مختلف با مشاركت گروه‌های علوم پزشکی و غیر پزشکی با همكاری و مشارکت این حوزه به صورت سراسری و متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش كشور و مرکز سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود.
 3. مشارکت در برگزاری آزمون سراسری نیمه متمرکز دکتری سازمان سنجش آموزش کشور
  آزمون دکتری تخصصی (Ph.D.) از سال 1390به صورت نیمه متمرکز در دانشگاه برگزار می‌شود. در این آزمون «ثبت نام داوطلب، آزمون‌‏های زبان عمومی و کتبی تخصصی و تعیین و معرفی راه‌یافتگان به مصاحبه» توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‏شود و پس از برگزاری مصاحبه علمی-تخصصی از چند برابر ظرفیت راه‌یافتگان از طریق ارزیابی سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی آنان توسط دانشگاه، داوطلبان واجد شرایط بر اساس امتیاز نهایی حاصل از نمره آزمون کتبی سازمان سنجش آموزش کشور و نمره مرحله مصاحبه دانشگاه در این دوره‌ها پذیرفته می‌شوند.
 4. مشارکت در برگزاری آزمون سراسری نیمه متمرکز دکتری مرکز سنجش پزشکی کشور
  آزمون دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته های علوم پایه پزشکی، بعداشت و تخصصی در راستای طرح آمایش سرزمینی از سال 1395 به صورت نیمه متمرکز و با همکاری دانشگاه های مناطق آمایشی ده گانه کشور برگزار می‌شود. دانشگاه تربیت مدرس در مجموعه منطقه آمایشی 10 با مرکزیت دانشگاه علوم پزشکی تهران در برگزاری این آزمون مشارکت دارد. در این آزمون «ثبت نام داوطلب، آزمون‌‏های زبان عمومی و کتبی تخصصی و تعیین و معرفی راه‌یافتگان به مصاحبه و پذیرش نهایی» توسط مرکز سنجش پزشکی کشور انجام می‏شود. داوطلبان واجد شرایط در برخی از رشته های علوم پایه پزشکی منطقه آمایشی 10 که در این دانشگاه دایر است به میزان چند برابر ظرفیت توسط مرکز سنجش پزشکی به دانشگاه معرفی می شوند. ارزیابی راه‌یافتگان به مرحله دوم این آزمون از طریق بررسی و امتیاز دهی به سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی از آنان به روش آزمون ساختارمند به مسولیت دانشگاه و با همکاری سایر دانشگاه های علوم پزشکی این منطقه انجام می شود. داوطلبان واجد شرایط بر اساس امتیاز نهایی کسب شده از مرحله آزمون کتبی و نمره مرحله مصاحبه آنان توسط مرکز سنجش پزشکی کشور در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه پذیرفته می‌شوند.
 5. برگزاری آزمون زبان عمومی (انگلیسی و فرانسه)
  از آنجا که تسلط دانشجویان دکتری به یکی از زبان‏‌های خارجی از شرایط ادامه تحصیل دوره‏‌های دکتری تخصصی است، کلیه داوطلبان ورود به دوره‏‌های دکتری تخصصی دانشگاه اعم از پذیرفته‌شدگان آزمونی و غیر آزمونی ملزم به ارائه مدرکی مبنی بر توانایی در زبان عمومی (انگلیسی یا فرانسه) می‌‏باشند. حد نصاب قبولی در آزمون‏‌هایی که تحت عناوین MCHE، TOLIMO، TOFEL (IBT,CBT,PBT) و IELTS برگزار می‏‌شود، توسط مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون کنترل و تائید می‌‏‏شود. علاوه بر این به منظور تقویت توانمندی و تسهیل ثبت‌نام داوطلبان پذیرفته شده در آزمون‌های دکتری، این مدیریت در فواصل زمانی معین، حسب مورد اقدام به برگزاری آزمون زبان انگلیسی در سطح تافل می‏‌نماید.