اهداف و برنامه‌ها


 
 1. نظارت بر اجرای آئین‌نامه‏‌ها، دستورالعمل‏‌ها ومقررات اجرایی وزارت متبوع و همچنین ضوابط داخلی دانشگاه در زمینه پذیرش‌های آزمونی، غیرآزمونی و همكاری‌های آموزشی
 2. مطالعه و تحقیق مستمر جهت بهینه‌سازی روش‌های پذیرش دانشجو
 3. برنامه‌ریزی، بهینه‏‌سازی، توسعه و تكامل فرآیند پذیرش دانشجوی دكتری
 4. برنامه‌ریزی جهت برگزاری آزمون‌های زبان و پذیرش دانشجوی دكتری
 5. برگزاری آزمون پذیرش دانشجوی دكتری تخصصی (كتبی و مصاحبه)
 6. برگزاری آزمون زبان
 7. پذیرش دانشجو در ظرفیت‌های (اصلی، مربی،ایثارگر، بورسیه داخل) از طریق آزمون‌های سراسری سازمان سنجش
 8. پذیرش دانشجو در اضافه (مازاد) ظرفیت آزمون ازطریق اعطاء بورس موسسات اجرایی طرف قرارداد
 9. بررسی درخواست متقاضیان پذیرش غیرآزمونی از طریق آئین‌نامه‌های اختصاصی (از قبیل برگزیدگان علمی، تبدیل بورس خارج به داخل، بورسیه، مربیان دانشگاه ها، انتقال خارج به داخل، دانشجویان غیرایرانی و ...)
 10. اعلام نتایج آزمون‌های سراسری و اختصاصی به داوطلبان
 11. ارائه كارنامه و گواهی آزمون‌های اختصاصی داخلی
 12. رسیدگی به اعتراض داوطلبان و پاسخگویی به شكایات
 13. ارائه آمارها و گزارش‌های مربوط به پذیرش‌های آزمونی و غیرآزمونی
 14. توسعه همكاری‏‌های آموزشی با موسسات اجرائی و دانشگاههای كشور از طریق برگزاری دوره‏‌های آموزشی مشترك، طرح تعاون، پذیرش دانشجویان بورسیه، برگزاری آزمون‌های عمومی اختصاصی، ...
 15. پیگیری ونظارت بر قراردادهای مالی مربوط به پذیرش دانشجویان موسسات اجرایی و یا دانشگاه‌‏های بورس كننده
 16. تعامل با گروه‌های آموزشی دانشگاه و بهره‏‌مندی از نظرات آنان و همكاری با سایر مدیریت‏‌های دانشگاه.