افراد


 

 • میلاد آزادی
 • کارشناس امور پذیرش‌های غیر آزمونی
 • 4152
 • شمسی اسماعیل‏پور
 • مسئول دفتر
 • 3025
 • فرهاد علینقی
 • رییس اداره پذیرش‌های آزمونی
 • ۳۰۶۱-۳۰۶۲
 • محب محجوبی اسکویی
 • کارشناس پذیرش‌ غیرآزمونی(دانشجویان بین المللی و انتقال خارج به داخل)
 • 4153