گزارش عملکرد


 

دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه جوان و جامع تحصیلات تکمیلی کشور است و با سپری شدن 35 سال از سال تأسیس، هم اکنون در پنجره فرصت استثنایی برای تحول قرار گرفته است. این دانشگاه به دلیل برخورداری از ساختار منسجم با قابلیت چابکی و انعطاف پذیری بالا، یکی از دانشگاه های بسیار مستعد برای هرگونه برنامه تحولی و تغییر (از جمله تبدیل شدن به یک دانشگاه بین المللی الگو در کشور و...) در تراز ملی است. حرکت های متهورانه در پژوهش، راه اندازی انبوهی از رشته های جدید تحصیلات تکمیلی برای اولین بار در کشور، سد شکن بودن در خود اتکایی کشور به تامین اعضای هیئت علمی دانشگاهها، جامعیت رشته های تحصیلات تکمیلی و حضور در پایتخت، تمایز شاخص دانشگاه تربیت مدرس در آموزش عالی کشور بوده است. دانشگاه تربیت مدرس هدف خود را در طرح تحول راهبردی(1404-1395) هم پایی با دانشگاههای برتر جهان قرار داده است. دانشگاه تربیت مدرس دانشگاهی خوداتکا و پیشرو در آموزش و پژوهش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی است که تلاش می کند تا جزو 200 دانشگاه برتر جهان و سه دانشگاه برتر منطقه قرار گیرد.
دریافت گزارش عملکرد سال 1396 دانشگاه تربیت مدرس