تسهیلات پژوهشی


 

تعرفه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه مصوب هیأت رئیسه مورخ 1395/01/29

1- شركت در مجامع داخلی (دانشجو)

 • شهرستان
  • برای شهرهای با فاصله زیر 800 کیلومتر از تهران هزینه چاپ پوستر- هزینه حق ثبت نام بدون دیرکرد - بلیط رفت و برگشت با اتوبوس یا قطار و اقامت شبی 800000 ریال (اقامت تا سقف 2400000 ریال *بیش از این میزان با نظر معاونت پژوهشی دانشگاه با ارائه مستندات)
  • برای شهرهای با فاصله از تهران بالای 800 کیلومتر هزینه چاپ پوستر- هزینه حق ثبت نام بدون دیرکرد - بلیط رفت و برگشت با هواپیما و اقامت تا سقف 8000000 ریال (*بیش از این میزان با نظر معاونت پژوهشی دانشگاه) با ارائه مستندات
 • تهران
  • حق ثبت‌نام بدون دیرکرد، هزینه چاپ پوستر با ارائه مستندات

2- شرکت دانشجويان در کارگاه‌های تخصصی مرتبط با موضوع پایان نامه/رساله

 • در صورت موافقت استاد راهنما از محل گرنت استاد راهنما پرداخت می‌شود

3- شرکت دانشجويان دکتری غيربورس و غيرمأمور به تحصيل در مجامع علمی خارج از كشور

 • تا سقف 28.000.000 ریال

4- حق عضويت در انجمن‌های علمی دانشجويان

 • تا سقف 1.500.000 ریال

5- جوایز

 • جايزه پايان‌نامه برتر: ربع سكه
 • جايزه رساله برتر: نيم سكه
 • برندگان جايزه در جشنواره‌های معتبر: نيم الی يک سكه

6- حق التألیف

 • حق‌التاليف دانشجويان براي مقالات علمی ـ پژوهشی در مجلات معتبر
  • 1.700.000 ریال مجلات معتبر خارجی بدون نمایه ISI (0.65 امتیاز)
  • 1.700.000 ریال مجلات علمی پژوهشی داخلی (0.65 امتیاز)
  • 2.500.000 ریال مجلات نمايه‌دار ISI (یک امتیاز)
 • حق‌التاليف مقالات كيفی برتر- مقالات داغ ( hot Papers) - مقالات پر استناد (Highly Cited Papers) تحقيقات پيشتازResearch Fronts برای دانشجويان
  • به1% تا 5% اول هر شاخه 12.500.000 ریال (5 امتیاز)
  • به6% تا 10% اول هر شاخه 10.000.000 ریال (4 امتیاز)
  • به 11% تا 20% اول هر شاخه 7.500.000 ریال (3 امتیاز)
  • به 21% تا 40% اول هر شاخه 5.000.000 ریال (2 امتیاز)

7- تسهيلات اعطای خريد كتاب دانشجويان از نمايشگاه كتاب (بن كتاب)

 • 600.000 ريال
 • 1.000.000 ريال

8- هزینه

 • هزينه پايان‌نامه
  • علوم نظری تا 10.000.000
  • علوم تجربی
   • تا 15000000 ريال
   • تا سقف 80% از 15.000.000 ريال فقط برای خريد مواد مصرفی آزمايشگاه می‌باشد مصوبه هيأت رئيسه مورخ 1389/04/06
  • علوم نظری تا 35.000.000
 • هزينه رساله (هريك از اعضای هيأت‌علمی می‌توانند برای انجام رساله‌های تحت راهنمايی خود 2 يا 3 برابر اعتبار مصوب برای رساله‌های گروه آموزشی ذيربط در خواست نمايند. در اين حالت استاد راهنما كه دارای رتبه استاد تمام می‌باشد متعهد می‌گردد كه علاوه بر ساير شرايط مندرج در ائين‌نامه رساله هاي دكتری به ترتيب يك مقاله بيشتر در مجلات با نمايه بين‌المللی موجود به ترتيب در 10% يا 5% اول فهرستگان حوزه مربوطه به چاپ برساند). (مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1389/06/06)
  • علوم تجربی تا 70.000.000 ريال / تا سقف 80% از 700.000.000 ريال فقط برای خريد مواد مصرفی آزمايشگاه می‌باشد مصوبه هيات رئيسه مورخ 1389/04/06

تعرفه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه ردیف 1، 2، 3 که از تاریخ 1395/01/01 قابل اجراست، سایر ردیف‌های تعرفه از تاریخ 1395/07/01 لازم الاجراء می‌باشد.