مدیریت‌ها


 
مدیریت امور دانشجویی
مدیریت امور دانشجویی

نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی، هماهنگی بین فعالیت های آنها و تقسیم کار و تفهیم و تبیین برنامه ها و حصول اطمینان بر حسن اجرای کارهای محوله در واحدهای تابعه.

مرکز بهداشت و درمان
مرکز بهداشت و درمان

مرکز بهداشت و درمان مصمم است با برنامه‌ریزی‌های خود که متناسب با نیازها و تقاضاهای بهداشتی قشر دانشجوست و با هدف ارتقاء سلامت و ایجاد احساس رضایت در میان این گروه آینده‌ساز شکل می‌گیرد، هم جهت با سیاست‌های توسعه پایدار کشور حرکت نماید.

مرکز تربیت بدنی
مرکز تربیت بدنی

این اداره با هدف پیشگیری از به خطر افتادن سلامتی و کمک به تسریع در مرحله درمان تأسیس شده است در این اداره علاوه بر خدمات تمرینی ورزشی با تجهیزات پیشرفته ، مشاوره در زمینه های مختلف نیز ارائه میگردد.

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

رنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

مرکز مشاوره دانشجویی
مرکز مشاوره دانشجویی

مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس به منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده خود و نیز افزایش سطح بهزیستی روانی، طیف گوناگونی از خدمات روان شناختی را در زمینه‌های متفاوت ارائه می‌دهد. از مهمترین این خدمات می‌توان به مشاوره، روان‌درمانی، آموزش مباحث روان شناختی برای دانشجویان، اساتید، کارکنان و پژوهش در حیطه‌های پربسامد روان‌شناختی اشاره کرد.