متن کامل خبر


 
نمایندگان دانشجویان در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه برگزیده شدند

خلاصه خبر: نخستین انتخابات الکترونیک نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت‌مدرس در سامانه نشریات وزارت علوم برگزار و نمایندگان دانشجویان در کمیته ناظر بر نشریات معرفی شدند.

در پایان این انتخابات که روز دوشنبه 21مهرماه از ساعت 10تا 14 برگزار شد، آقای بشیر فعله‌گری، مدیرمسئول نشریه برقکام به همراه خانم مریم حجتی، مدیرمسئول نشریه آذر به عنوان اعضای اصلی و  خانم مرضیه موسی‌زاده، مدیر مسئول نشریه فناوری ناب به عنوان عضو علی‌البدل، بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص دادند.
انتخابات نمایندگان دانشجویان در کمیته ناظر هر سال بین مدیران‌مسئول واجد شرایط نشریات دانشجویی برگزار و اعضای منتخب با حکم رییس دانشگاه به مدت یک سال در کارگروه مذکور، مشغول به فعالیت می‌شوند.
22 مهر 1399 / تعداد نمایش : 456