متن کامل خبر


 
اولین شماره نشریه «برقکام »منتشر شد

خلاصه خبر: اولین شماره سالنامه «برقکام» در دانشگاه تربیت‌مدرس منتشر شد.

«تاثیر کرونا بر فناوری»، «ساختار بازارهای محلی ریز شبکهای در حضور بازار مرکزی» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.
 
آقای بشیر فعلهگری، مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را که از سوی دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر منتشر می‌شود، بر عهده دارد.
 
متن کامل این نشریه 148 صفحه‌ای در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
22 آبان 1399 / تعداد نمایش : 251