متن کامل خبر


 
انتشار مقاله عضو هیأت علمی و دانش‎آموختهی دانشگاه تربیت مدرس در معتبرترین مجله‎ی تخصصی آب

خلاصه خبر: انتشار مقاله عضو هیأت علمی و دانش‎آموختهی دانشگاه تربیت مدرس در معتبرترین مجله‎ی تخصصی آب

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی، مقاله‎ی مشترک عضو هیأت علمی دانشگاه، دکتر مسعود بیژنی و دانش‎آموخته‎ی دانشگاه، دکتر ناصـر ولـی‎زاده در مجله‎ی Water Research و تحت پشتیبانی گروه انتشاراتی الزویر (Elsevier Publishing Group) چاپ شد.

 

 

این مقاله‎ با عنوان "The effects of farmers' place attachment and identity on water conservation moral norms and intention" با  یک چشم‎انداز مبتنی بر روانشناسی محیط‎زیست و روانشناسی اجتماعی به بررسی نیات و هنجارهای اخلاقی حفاظت از آب پرداخته است. این مطالعه، اولین پژوهش در دنیا در زمینه‎ی "مفهوم‎سازی و آزمون رابطهی علّی میان دلبستگی مکانی و نیات حفاظت از آب در میان کشاورزان" محسوب می‎شود. لذا، می‎تواند زمینه‎ی پژوهشهای بیشتر را برای پژوهشگران آتی فراهم کند. افزون بر این، با توجه به اهمیتی که موضوعات مربوط به مهاجرت و دلبستگی مکانی در جهت‎دهی رفتارهای حفاظتی کشاورزان دارند، نتایج این پژوهش می‎تواند کمک شایانی به مداخله‎گران و کنشگران برنامه‎های حفاظت از آب (بویژه در حوضه‎ی آبخیز دریاچه‎ی ارومیه که منطقهی مورد مطالعه این پژوهش بود) داشته باشد.

 

 

لازم به ذکر است که این مقاله با همکاری چهار دانشگاه داخلی (دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زابل، دانشگاه شیراز و دانشگاه زنجان) و یک دانشگاه اروپایی (Ghent University) انجام و تکمیل گردید. تاکنون 48 پژوهشگر ایرانی موفق به چاپ مقاله در مجله‎ی Water Research شده‎اند که سهم دانشگاه تربیت مدرس پیش از این چهار مقاله بوده است و بیشتر مقالات از دانشگاه شریف بوده‏اند. این مقاله اولین مقاله دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس است که در این مجله چاپ شده است. چاپ مقاله برای افراد با تخصص اجتماعی در اینگونه مجلات کار دشواری است. ضریب تأثیر (Impact Factor (IF)) این مجله بر اساس JCR-2019 ، 9.13 است که در حوزه‎ی "منابع آب" جزء یک درصد برتر JCR محسوب میشود.

 

 

دکتر مسعود بیژنی در حال حاضر دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی در دانشکده‎ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر ناصر ولی‎زاده نیز دانش‎آموخته‎ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانش‎آموخته‎ی دکتری دانشگاه شیراز می‎باشند.

 

30 مهر 1399 / تعداد نمایش : 347