جدیدترین اخبار
راه‌اندازی سرویس جدید فضای ابری
راه‌اندازی سرویس جدید فضای ذخیره‌سازی امن و مناسب 21آبان1399
نحوه دریافت حساب کاربری مدرس برای دانشجویان نو ورود
مرکز فناوری اطلاعات نحوه دریافت حساب کاربری مدرس برای دانشجویان جدید را اعلام کرد. 21آبان1399
سرویس جدید ذخیره‌سازی ابری
سرویس جدید ذخیره‌سازی ابری در دانشگاه راه‌اندازی شد. 3آبان1399