معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

جدیدترین اخبار
جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری 7آبان1399
اطلاعیه شارژ کد اعتباری دانشجویان
شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر 22مهر1399
کسب نمایه اسکوپوس توسط مجله دانشکده علوم پزشکی دانشگاه
فصلنامه health education and health promotionدانشکده علوم پزشکی دانشگاه به سردبیری دکتر فضل الله غفرانی پور موفق به کسب نمایه اسکوپوس شد. 8مهر1399