جدیدترین اخبار
فراخوان جذب دانشجوی بورسیه دکترای مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجویان و دانش آموختگان مقطع دکتری در رشته‌های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات را به صورت بورسیه جذب می‌کند. 3آذر1399
فراخوان کارگاه‌های تخصصی حوزه نرم افزارها و تحلیل‌های پیشرفته آماری با رویکرد دانشگاه پژوهی
موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کارگاه‌های دانش‌افزایی در حوزه نرم‌افزارها برگزار می‌کند. 2آذر1399