En
 • دکتری (1391)

  مهندسی کشاورزی، توسعه کشاورزی

  دانشگاه تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1385)

  مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

  دانشگاه تهران، ایران

 • کارشناسی (1380)

  آمار

  دانشگاه علامه طباطبایی،

 • توسعه روستایی و کشاورزی پایدار ؛ برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای؛ توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر ؛ رفتارهای زیست محیط‌گرایانه

  لیسانس ( آمار- دانشگاه علامه طباطبایی). فوق لیسانس (توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی - دانشگاه تهران). دکتری ( توسعه کشاورزی- دانشگاه تهران).

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   مباحث انتقادي در توسعه پايدار روستايي (1 واحد)
   دانشکده کشاورزی، گروه ترويج و آموزش كشاورزي
  • دكتري
   رهبري و روش هاي تغيير برنامه ريزي شده (1 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   مديريت توسعه (1 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   آمار و تحليل داده ها در مديريت منابع آب 1 (1 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   آشنايي با نظام هاي بهره برداري در واحد هاي كشاورزي (1 واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • دكتري
   تكنيك هاي پيشرفته تحليل داده ها (2 واحد)
   دانشکده کشاورزی، گروه ترويج و آموزش كشاورزي
  • دكتري
   تكنيك هاي پيشرفته تحليل داده ها (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   توسعه پايدار روستايي (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   توسعه پايدار روستايي (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   آمار اجتماعي و داده پردازي (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   آمار اجتماعي و داده پردازي (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   سياستگذاري و برنامه ريزي توسعه روستايي (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين (2 واحد)
  • 1397
   اسفندیاری, حسین
   طراحي مدل گردشگري تندرستي محور در شهرستان سراب
  • 1397
   دباغی, یحیی
  • 1395
   ده حقی, سمیه
   طراحي مدل سياستگذاري توسعه انرژي هاي تجديدپذير در بخش كشاورزي ايران
  • 1396
   حق جو, ریحانه
  • نماینده گروه ترویج و آموزش کشاورزی
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است