معرفی


 

نقش منابع انسانی و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست، در فضای پرشتاب و سرشار از رقابت دنيای امروز، آنچه كه منجر به كسب مزيت رقابتی درسازمان ها می شود نيروی انسانی با كیفیت، خلاق ونقش منابع انسانی و اهمیت روزافزون آن در توسعه بر هیچ كس پوشیده نیست، در فضای پرشتاب و سرشار از رقابت دنیای امروز، آنچه كه منجر به كسب مزیت رقابتی درسازمان ها می شود نیروی انسانی با كیفیت، خلاق و پویاست، به همین منظور مدیریت امور اداری در جهت نیل به اهداف دانشگاه تربیت مدرس با بكارگیری و حفظ منابع انسانی مجرب، متخصص و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه با رهبری مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای و برخوردار از بصیرت و انگیزه بالابه منظور نقش آفرینی در دانشگاه ایفای وظیفه می نماید. در این راستا و در جهت تحقق اهداف فوق سیاست های استخدامی دانشگاه بر پایه اصول زیر اجرا می شود:

  • فراهم آوردن فرصت برابر استخدام برای افراد واجد شرایط به منظور انتخاب شایسته ترین نیروها با انتشار آگهی های استخدامی و برگزاری مصاحبه های تخصصی
  • رفع هرگونه تبعیض و اطمینان از اتخاذ رویه عادلانه در فرایند جذب متقاضیان استخدام - كشف استعدادهای نهفته و كمك به رشد و پیشرفت كاركنان از طریق آموزش های ضمن خدمت
  • توجه به شایستگی افراد برای انتصاب آنان در مشاغل مورد نیاز

در حال حاضر مدیریت این واحد بر عهده آقای ایرج خاکپور می باشد .