افراد


 
 • ایرج خاکپور
 • مدیر امور اداری
 • 82883165
 • یوسف صادقی
 • معاون امور عمومی
 • 8288 3210-3165

 • اصغر پیشکی آستانه
 • راننده
 • مهرداد اسمعیلی ویری
 • کارگزین
 • 3120
 • افسانه ترکمان
 • کارشناس رفاه و تعاون
 • 4165
 • نگار تنها
 • کارشناس امور اداری
 • 3161
 • علی پناه جانجان
 • مسول خدمات عمومی
 • 3263
 • جهانگیر
 • راننده
 • مرتضی حبیب پور
 • سرپرست دبیرخانه مرکزی
 • علاالدین حسینی
 • رئیس اداره بازنشستگی
 • 4069
 • رقیه خانعلی زاده
 • کارشناس امور اداری
 • 4047
 • گلناز خدایی
 • کارشناس امور اداری
 • 4188
 • سماء ستاری
 • کارشناس بیمه اداره رفاه
 • 3299
 • مهدی سیفی
 • راننده
 • سیاوش طاهری هشجین
 • کارشناس اداره رفاه
 • حسین ظریف مظلومیان
 • رییس اداره رفاه
 • 3134
 • عباس عبدالملکی
 • متصدی امور دفتری
 • 3262
 • جمشید عسگری
 • راننده
 • راضیه فتحی جلال
 • 3168
 • ابوطالب فلاح
 • کارشناس اداراه بازنشستگی
 • ساسان کیهانپور
 • کارگزین
 • 3130
 • مریم مخدومی
 • کارشناس امور اداری
 • 4125
 • سیده نجمه موسوی
 • کارگزین
 • 3203
 • سارا موسوی منش سیده
 • کارشناس امور اداری
 • 4095