اهداف و برنامه‌ها


 
 1. استیفای حوقوق دانشگاه از طریق کنترل و بهبود فرآیند انعقاد قراردادهای دانشگاه
 2. کاهش پرونده های دانشگاه در مراجع قضایی از طریق راهکار مذاکره و توافق
 3. تقویت و گستارش قانون مداری در واحدهای مختلف دانشگاه از طریق:
  • شناسایی خلأهای قانونی و رائه پیشنهاد به مقامات مسئول جهت تصویب مقررات لازم.
  • ارائه معیارها و استانداردهای لازم حقوقی به واحد های مختلف.
  • تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها در موارد مورد نیاز.
  • اعتبارسنجی و بروزرسانی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های داخلی مصوب واحدهای مختلف دانشگاه منطبق با قوانین.
 4. استقرار حاکمیت قانون و ارتقاء دانش حقوقی مدیران و مجریان از طریق آموزش حقوق به مسئولان، مدیران، اعضائ هیات علمی و غیر هیأت علمی.
 5. ایجاد سیستم دستی و الکترونیکی قوانین و مقررات حقوقی
 6. مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت ساختمان ها و املاک دانشگاه